در این گفتگو به مدت یک ساعت درباره کتاب مدیریت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادی توضیح داده شده است. لطفاً ابتدا به آدرس زیر برای دسترسی به آرشیو برنامه‌های رادیو اقتصاد مراجعه کنید:

http://iranseda.ir/radio/


سپس  تنظیمات صفحه مشاهده شده را مطابق با 4 مرحله مشخص شده انجام دهید:


رادیو اقتصاد