لطفاً برداشت خود را از این کارتون (‌کاریکاتور)‌ در زمینه‌های مختلف مدیریت در یادداشت‌ها(حتی به صورت ناشناس) بیان فرمایید:

قابل ذکر است که این کاریکاتورها را از فضای وب جستجو می‌کنم و متناسب با برداشتی که از آنها دارم جمله‌ای در زیر آنها اضافه می کنم.

کاریکاتور مدیریتی: در مدیریت از آنچه که می‌بینید تصویری متفاوت خلق کنید

مأخذ اصلی این کاریکاتور