باسمه تعالی

یکی از بخش‌های وب‌سایت که علاقه دارم فعال‌تر باشد بخش ارائه نظرات است. بنابراین ما سعی می‌کنیم که برخی از سوالات مدیریتی و  مسائل روز را مطرح کنیم و بدین ترتیب شما هم پاسخ‌هایی را در نظرات بیان کنید.

1- به نظر شما یک مدیر با ایده‌های بسیار اما با عملکرد پایین برای مدیریت در کشور ما مناسب است یا مدیری با عملکرد بالا اما ایده‌های کم؟

لطفاً سعی کنید منطقی و علمی پاسخ گفته و مباحث را سیاسی نکنید (‌منظورم اگر هم جایی به سیاست ربط دارد با بینش سیاسی به آن پاسخ دهید)

با تشکر