باسمه تعالی عظم شأنه

لطفا برای همفکری بیشتر پاسخ خود را در بخش نظرات بیان فرمایید (‌ارسال نظر به صورت خصوصی را انتخاب نکنید).

2- به نظر شما آسیب‌های برنامه‌ریزی استراتژیک در بخش خصوصی،‌عمومی و دولتی چه هستند؟ راه‌کار بر طرف کردن این آسیب‌ها چیست؟