باسمه تعالی عظم شأنه و له الحمد

مدیریت استراتژیک، برای سایر حوزه‌های مدیریت همچون چتری است که بهره‌برداری از سایر دانش‌های مدیریت همچون منابع انسانی، رفتار سازمانی و .. را جهت دهی می کند . این دانش مادر از جزیره جزیره بودن سایر حوزه‌های مدیریت جلوگیری کرده و همه منابع سازمان و ملی را در راستای مأموریت و چشم‌انداز  جهت‌دهی می‌کند.  بازایابی، منابع انسانی، مالی، فناوری طلاعات و تحقیق و توسعه دانش کارکردهای سازمان هستند (marketing function, HR function, ...) متأسفانه امروزه نه در آزمون ‌های کارشناسی ارشد و نه در آزمون دکتری به عنوان منبع مشخص برای مطالعه به آن توجه نشده است. انتخاب نشده است. یادم به جمله نیکسون رییس جمهور وقت آمریکا افتاد که گفته بود: برنامه‌ریزی استراتژیک را به ایرانی‌ها یاد ندهید و گرنه دنیا را فتح خواهند کرد. 

در هر صورت با توجه به اهمیت این حوزه از مدیریت به همه دانشجویان مدیریت و حتی سایر حوزه‌های علوم پیشنهاد می‌شود که الزامات و محدویت‌های بوجود آمده در تحصیل شما را از اهمیت این درس غافل نکند و پس یادگیری دقیق آن خواهید دانست که حل مسائل ملی و سازمانی تا چه اندازه در گرو شناخت این حوزه بوده است.

برای این مهم حتماً بدون توجه به رشته و گرایش تحصیلی خود سیری مطالعاتی را برای خود تنظیم کنید و بر اساس آن پیش بروید.

به نظر من دوای همه مسائل کنونی کشور ما استراتژی است و ما اکنون  بی‌استراتژی هستیم. استراتژی هیچوقت کشور را  در سیاست‌گذاری و تصمیمات دستپاچه نمی‌کند و به بقا و حفظ حیات آن می‌اندیشد و اگر بحرانی هم اتفاق افتاد در دوره گذار مدیریت بحران بطور اثر‌بخش عمل می‌کند.