باسمه تعالی

علاقه اینجانب به مسائل ملی و کلان کشور، مرا از مطالعات راهبردی در مقطع کارشناسی ارشد به مطالعات سیاست‌گذاری در مقطع دکتری دانشگاه تهران سوق داد. هر چند در منطق بهره‌بردای همپوشانی‌های زیادی وجود دارد. اما سیاست‌گذاری دنیای جدیدی بود که نگاهم را به دنیای مدیریت و کاربرد آن تغییر داد. در کنار این حوزه‌ها خود خواسته یا خداخواسته وارد عرصه جدید فناوری اطلاعات شدم. در مطالعاتم در مقطع ارشد دریافتم که پارادایم غالب عصری که من در آن باید زندگی علمی و فردی خود را ادامه دهم، پاردایم الکترونیک است. تلاشم را برای یادگرفتن اینترنت و رایانه و کاربردهای پژوهشی آنها در بیش از ده سال پرتوان ادامه دادم و به لطف خداوند اکنون یافته‌های سه حوزه فناوری اطلاعات، مدیریت راهبردی و سیاست‌گذاری را برای ارائه خدمات بیشتر در کنار هم و گاهی در ترکیب با هم مطالعه کرده و در عمل پیاده می‌کنم. در این صفحه پیوندهای حوزه‌های مربوط به سیاست‌گذاری را مشاهده خواهید کرد.