دلها گره‌خورده به بال کبوتران حرمت، آقای دلنوازی‌ها

گاهی اوقات ما ایرانی‌ها از دور و نزدیک دلهامون رو گره می زنیم به پنجره فولادِ آقای مهربانی‌ها، رئوف کهکشان‌ها و آسمان‌ها، خسته دل از همه جا پناه می‌بریم به زیر گنبد طلایی‌اش