طرح درس کاربرد کامپیوتر و اینترنت در مدیریت

دانشجویان معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی و دولتی ورودی 87

دانشگاه امام صادق علیه السلام

با عرض تبریک صمیمانه شروع نیمسال تحصیلی، به همه دانشجویان عزیز و گرامی

در نیمسال تحصیلی جاری، در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، دانشکده مدیریت، درس کاربرد اینترنت و کامپیوتر در مدیریت،برای دانشجویان ورودی 87 مدیریت گرایش‌های بازرگانی و دولتی تدریس می‌شود. تمرکز اصلی در کلاس، بر یادگیری چارچوب و الگوی شبکه‌ای زیر با استفاده از اینترنت است.

سند راهبردی کلاس

چشم‌انداز کلاس

تسلط نسبی به جستجو در اینترنت و تولید دانش مطابق با تغییرات فناوری اینترنت و مرز های دانش در حیطه های آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای

مأموریت کلاس

تآمین نیاز های علمی، پژوهشی و مشاوره ای جامعه علمی دانشگاهی و اجرایی در حیطه های مختلف مدیریت

اهداف بلند‌مدت

تقویت پایه‌های علمی مدیریت

نگارش مقالات علمی و پژوهشی

متخصص علمی در رشته یا گرایش خود

استراتژی‌ها

نوآوری و به روز کردن دانش مدیریت

ارتباط با دانشگاهها و اساتید مطرح دنیا

تولید دانش متناسب با اطلاعات جمع آوری شده و مفید

استفاده از منابع متعدد و متنوع دانشگاههای معتبر

اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت

توانمندی در فیش‌برداری و مقاله نویسی

به روز نمودن شیوه های جستجو و استفاده از منابع جدید

برنامه‌های عملیاتی

اختصاص زمانی مشخص برای جست‌وجو در اینترنت

فیش‌برداری برای یک مقاله علمی-پژوهشی در سیتاوی

شناسایی یک مسأله و مدیریّت فرایند پژوهشی آن با استفاده از الگوی شبکه‌ای

برای طراحی برنامه مشخص برای خود، سند راهبردی دانشجو را دریافت کنید.

تقویم آموزشی

جلسه

تاریخ

موضوع

اوّل

91/06/25

مفاهیم، ضرورت‌ها، آسیب‌ها و الگوی شبکه‌ای جستجو در اینترنت

دوم

91/07/01

 

آموزش نرم‌افزار مقاله نویسی ، فیش‌برداری و مأخذدهی سیتاوی

سوّم

91/07/08

چهارم

 91/07/15

پنجم

 91/07/22

 عملگرها و جستجوی هوشمندانه در پژوهش

ششم

 91/07/29

بخش اول: شناسایی دروس دانشگاهی و منابع پژوهشی

بخش دوم: دانلود کتاب‌های تخصصی از وب‌سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی

هفتم

 91/08/06

 شناسایی پیشینه نظری، تجربی و روش شناسانه پژوهش (‌رویکرد مسأله محوری و موضوع محوری)

هشتم

 91/08/13

 شناخت واژگان کلیدی پژوهش (‌برای گروه شنبه تعطیل است)

میان ترم

 91/08/20

 آزمون عملی و تئوری میان ترم

نهم

 91/08/27

 مرورگرهای وب و افزونه‌ها (‌مرورگر موزیلا، کروم، اپرا و افزونه‌های آنها)

دهم

 91/09/04

 تاسوعا و عاشورای حسینی علیه السلام (‌تعطیل)

یازدهم

 91/09/11

 پایگاههای اطلاعاتی فارسی

دوازدهم

 91/09/18

 پایگاههای اطلاعاتی انگلیسی (jstor)

سیزدهم

 91/09/25

  پایگاههای اطلاعاتی انگلیسی (Proquest)

چهاردهم

 91/10/02

  پایگاههای اطلاعاتی انگلیسی (Emerald)

پانزدهم

 91/10/09

  پایگاههای اطلاعاتی انگلیسی (Sage)

شانزدهم

 91/10/16

  پایگاههای اطلاعاتی انگلیسی (Ebsco)

پایان ترم

 91/10/23

 شهادت امام رضا علیه‌السلام