با توجه به پیشنهاد همکاران و دوستان گرامی دوره چهار جلدی کتاب اینترنت و کاربرد آن در آموزش و پژوهش با همکاری آقای مهدی ثنایی در دست تألیف است. این دوره برای همه دانشجویان حوزه‌های مختلف علوم قابل استفاده است و به زعم نویسندگان کتابی مشابه آن‌ها وجود ندارد. نویسندگان تصمیم دارند که مجموعه کاملی از ویدیوها را نیز به همراه این کتاب‌ها منتشر کنند که مطالب چهار جلد را به طور کامل شرح خواهد داد.

درصد پیشرفت هر یک از جلدها به صورت زیر است:

جلد اول: راهبردهای جست‌جو در آموزش و پژوهش ------>>> درصد پیشرفت 95---->>> حجم تقریبی 200 صفحه وزیری

جلد دوم: کاربرد ابزارها و پایگاه‌های اطلاعاتی در آموزش و پژوهش---->>> درصد پیشرفت 80--->>> حجم تقریبی 200 صفحه وزیری

جلد سوم: نرم‌افزارهای کاربردی در آموزش و پژوهش--->>> درصد پیشرفت 30---->>> حجم تقریبی 200 صفحه وزیری

جلد چهارم: نرم‌افزار فیش‌برداری و مأخذدهی الکترونیکی سیتاوی 4---->>> درصد پیشرفت 50 حجم تقریبی 200 صفحه وزیری

این دوره چهار جلدی را در اردیبهشت 1392! از انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  در نمایشگاه با تخفیف ویژه بخواهید