باسمه تعالی عظم شأنه

قابل توجه دانشجویان محترم درس کاربرد کامپیوتر در مدیریت (‌گرایش بارزگانی و دولتی )

پروژه سیتاوی زمانی کامل است که موارد زیر در آن به طور کامل بررسی شده باشد:

1- از روش‌های مختلف ( شابک، جستجوی برخط،  گوگل دانش پژوه، پایگاه امرالد و ....) اطلاعات و مآخذ به نرم‌افزار وارد شده باشد.

2- بانک سیتاوی به صورت انگلیسی ذخیره شده باشد (‌نام بانک سیتاوی باشد)

3- برخی از منابع فارسی هم به صورت دستی وارد آن شده باشد.

4- نقشه موضوع پژوهشی شما آماده شده و بر اساس آن طبقه‌بندی کاملی ارائه شود . ( طبقه بندی باید بر اساساموضوعات و هر یک از موارد نقشه پژوهشی باشد

5- طبقه بندی‌های قبلی تقویت شود

6- پاورپوینت یک کتاب یا چند پاورپوینت در باره یک موضوع جستجو و به بانک سیتاوی افزوده شود

7- متناسب با موضوع انتخاب شده، فیش برداری هایی را انجام دهید و سپس این فیش‌ها را در قسمت دانش نرم افزار طبقه بندی کنید . (‌بر اساس چارچوب یک مقاله باشد (‌نام ، چکیده ، مقدمه، ادبیات پژوهش، ....)

8- فیش‌های انجام شده را به نرم افزار WORD وارد کرده و بر اساس یک استاندارد مأخذدهی همچون هاروارد از آن خروجی بگیرید

9- فیش‌ها هم حاصل اندیشه شما و هم مرتبط با مأخذ باشند.

10- جستجوی پیشرفته را در سیتاوی به طور کامل تمرین کنید.

11- از مآخذ موجود در سیتاوی خروجی بگیرید

12- در منوی tools ---->optionsتمامی برگه‌ها شناسایی و بررسی شوند. و کاربرد آنها آموخته شود

13-از روش های مختلف گفته شده برای دانلود کتاب یک یا چند کتاب را به نرم‌افزار سیتاوی وارد کنید. (‌امتحان همه روش ها الزامی است)

14- پروژه در قسمت task زمانبندی شود

15- روش کار با سیتاوی پیکر توضیح داده شود

16- برخی از پست ها باید فایل ضمیمه داشته باشند

17- منوهای نرم افزار به طور کامل بررسی شوند.