مأخذ مورد مطالعه
فصل اول کتاب کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت
با عنوان: شناخت منابع پژوهشی مدیریترهآوردها و اهداف یادگیری

پس از مطالعه این فصل شما میتوانید:

1. دروس مرتبط با رشته و گرایش خود را از طریق اینترنت شناسایی کنید؛

2. از جدیدترین کتابها در حوزه رشته و گرایش خود اطلاع یابید؛

3. دانشگاههای برتر کسبوکار را -به منظور بهرهبرداری از دانش و رویههای آموزشی و پژوهشی آنان- شناسایی کنید.

4. رشتههای جدید را در حوزههای مختلف مدیریت شناسایی کنید.

 

سؤالات کلیدی

1. چه دروس و منابع پژوهشی جدیدی در رشته مدیریت و گرایشهای آن وجود دارد و در دانشگاههای معتبر دنیا تدریس میشود؟

2. در دانشگاههای مرتبط با هر یک از رشتهها و گرایشهای مدیریت، چه منابع پژوهشیای عرضه میشود؟

3. چگونه میتوان دروس تخصصی یک رشته یا گرایش را در حوزه علوم مدیریتی شناسایی کرد؟

4. رشتهها و گرایشهای تازه تأسیس در دانشگاههای معتبر در حوزههای مختلف مدیریت کداماند؟ و چه منابع پژوهشیای را در اختیار محقّقان قرار میدهند؟

5. چه روشهایی برای جستوجوی منابع پژوهشی، همچون سؤالات چندگزینهای، پاورپوینتها، خلاصه فصلها، نمونه فصلها، فرهنگواژه­ها، اصطلاحنامهها و متن کامل کتابها وجود دارد؟

6. روشهای دانلود منابع پژوهشی و منابع درسها، اعم از کتابها، پاورپوینتها و طرح درسها چگونه است؟

 

 

خلاصه

آنچه در طی این جلسه ذکر می‌شود برای شناسایی منابع پژوهشی مدیریت در اینترنت است که برای پژوهشگران، استادان و محقّقان مفید است. بنابراین:

 • آگاهی از منابع پژوهشی و دروس مدیریت، پژوهش درباره پیشینه نظری، روششناسانه و تجربی پژوهش را تسهیل میکند. این مسئله، باعث تقدّم این فصل بر فصل دوّم این کتاب شده است؛
 • محققان میتوانند با موضوعات و منابع پژوهشی جدید و بهروز، در حیطه مدیریت آشنا شوند؛
 • میتوان پیشرفتهای علمی سایر کشورها و خلأهای علمی ایران را شناخت؛
 • کتابها، فیلمها، فایلهای صوتی و منابع مختلفِ رشته و گرایش، راحتتر جستوجو و شناسایی میشود؛
 • محققان از روند گسترش مدیریت و مرزهای این دانش، مطلع میشوند؛
 • پیگیری نیازهای سازمان یا صنعت، راحتتر خواهد بود؛
 • پایگاههای معرفیشده علاوه بر جستوجوی موضوعات عمومی مدیریت، محقّقان را در جستوجوی تخصصی یاری میکنند.

موضوعات مورد بحث و مطالعه در این جلسه

1. وبسایتهای دانشکدههای معتبر مدیریت و منابع پژوهشی آنها

1-1. شناخت دانشکدههای مدیریت

2-1. شناخت منابع پژوهشی دانشگاهها

2. ناشران معتبر مدیریت

1-2. انتشارات Pearson Higher Education یا Prentice Hall

2-2. انتشارات McGraw Hill

3-2. انتشارات Wiley-Blackwell

4-2. انتشارات SAGE

5-2. انتشارات Palgrave

6-2. انتشارات CRC

7-2. انتشارات دانشگاه Harvard

8-2. انتشارات دانشگاه Oxford

9-2. انتشارات Cengage Learning

10-2. انتشارات دانشگاه MIT

11-2. انتشارات Idea Group Publishing

12-2. انتشارات Cambridge University

13-2. سایر روشهای بهرهمندی از خدمات ناشران

3. پایگاههای اطّلاعاتی کتابها

1-3. پایگاه اطّلاعاتی Books24x7

2-3. پایگاه اطّلاعاتی Questia

3-3. پایگاه اطّلاعاتی Oxford Scholarship Online

4-3. پایگاه اطّلاعاتی Ebrary

5-3. پایگاه اطّلاعاتی EbscoHost

1-5-3. پایگاه اطّلاعاتی نمایه کتابها

2-5-3. جستوجوی کتابها در پایگاههای اطّلاعاتی مقالات و مجلات

3-5-3. پایگاههای اطّلاعاتی کتابهای الکترونیکی و کتابهای صوتی

6-3. پایگاه Blackwell Reference Online

7-3. پایگاه Wiley Online Library

8-3. پایگاه اطّلاعاتی Emerald

9-3. پایگاه اطّلاعاتی Science Direct

1-9-3. پایگاه اطّلاعاتی Scopus

4. کتابخانههای دانشگاهی، عمومی و تخصصی

1-4. پایگاههای ویژه فروش کتاب

2-4. کتابخانههای دانشگاههای معتبر دنیا

3-4. کتابخانههای عمومی و تخصصی

4-4. کتابخانه ملی ایران

5-4. سامانه جامع اطلاعرسانی سیمرغ

5. سایر روشهای شناسایی کتابها

1-5. استفاده از بخش «مطالعه بیشتر» در انتهای فصول کتابها

2-5. استفاده از منابع مرور و نقد کتابها

3-5. ارتباط با متخصصان و درخواست فهرست کتابهای معتبر

4-5. کتابهای فارسی و عربی

1-4-5. انتشارات سمت

2-4-5. انتشارات دانشگاه امام صادق علیهالسلام

3-4-5. انتشارات دانشگاه تهران

4-4-5. کتابخانه دیجیتالی نور

5-4-5. کتابخانه الکترونیکی یعسوب الدین

6-4-5. کتابخانه الکترونیکی غدیر

7-4-5. کتاب­های مرکز پژوهشهای مجلس

8-4-5. کتابخانه الکترونیکی تبیان

6. راهنماهای تخصصی و عمومی وب

7. جستجوی اطلّاعات بیشتر درباره کتابها

1-7. جستوجو در پایگاههای تخصصی

2-7. استفاده از جویشگرها

1-2-7. جستوجوی عنوان کتاب

2-2-7. جستوجوی شابک و پایگاههای میزبانی فایل

3-2-7. جستوجوی «مجموعه کتابها»

4-2-7. جستوجو در گروهها

5-2-7. جستوجوی مجموعه کتابها

6-2-7. جویشگرها

8. سایر روشهای دریافت منابع پژوهشی

1-8. انجمنهای گفتگو

2-8. جستوجو در پرتکل انتقال فایل

3-8. وبنوشتهای تخصصی

4-8. جستوجوی فایلهای تورنت

5-8. جستوجو در شبکههای P2P

6-8. جستوجو در بایگانی وب

9. دانلود  صفحات کتابها از گوگل

10. شکلهای مختلف کتابها در وب

11. طراحی پایگاه اطّلاعاتی کتابها

12. بازیابی پاورپوینتهای دروس مدیریت

1-12. مراجعه به پایگاه نویسندگان کتابها و شرکتهای نشر

2-12. جستوجوی پیشرفته گوگل

1-2-12. روش جستوجو در دامنه منبع

2-2-12. روش حذف از سمت راست در URL

3-2-12. روش حذف شماره فصل و تغییر آن

3-12. دسترسی به پاورپوینتها از طریق پایگاههای خاص

4-12. تشخیص قالب PDF از قالب پاورپوینت کتاب

13. فایلهای صوتی و تصویری

1-13. استفاده از جویشگرها

2-13. استفاده از پایگاه دانشگاههای معتبر

3-13. شرکتهای نشر

4-13. استفاده از پایگاههای آموزش از راه دور

14. کتابهای صوتی

 

تمرینهای فصل

 • هدف این فصل چیست؟ به عبارت دیگر، این فصل تلاش میکند به کدام دسته از نیازهای پژوهشی شما پاسخ دهد؟
 • برای دستیابی به آخرین رتبهبندی دانشکدههای مدیریت دنیا چه باید کرد؟
 • وارد پایگاه MIT Open Cource Ware شوید و فواید آن را ذکر کنید.
 • چند نمونه از ناشران مطرحِ حوزه مدیریت را نام ببرید؛ و متناسب با گرایش خود، منابع یکی از کتابها را از آن استخراج کنید.
 • وارد پایگاه کتابهای گوگل شوید و Public Administration را جستوجو کنید. آیا کتاب تماممتنی در آن مشاهده میشود؟
 • راهنمای وب چیست؟ نمونه‍‍ای از یک راهنمای مناسب وب را نام ببرید.
 • برای دستیابی به فایلهای پاورپوینت فصول یک کتاب، چه روشهایی را پیشنهاد میکنید؟
 • نشانی فایل پاورپوینت فصل چهارم یک کتاب را بیابید. چه راههایی برای دستیابی به پاورپوینتهای سایر فصول وجود دارد؟
 • چه روشهایی برای دستیابی به نسخه الکترونیکی یک کتاب وجود دارد؟
 • استفاده از ابزارهای P2P و Torrent چه فایدهای دارد؟ توضیح دهید.
 • اطّلاعات کتابشناختی کتابهای مختلف را به چه روشهایی میتوان یافت؟
 • چه راههایی برای دستیابی به کتابهای صوتی وجود دارد؟ کتابهای مختلفی از جمله کتاب صوتی The Future of Management اثر Gary Hamel را در اینترنت بیابید.
 • پنج کتاب مطرحِ حوزه مدیریت راهبردی را پیدا کنید. تلاش کنید که نسخههای الکترونیکی آنها را به دست آورید. سپس اطّلاعات کتابشناختی آنها را با نرمافزار EndNote یا Citavi Pro به دست آورید، فایلها را به آن اضافه کنید و یک بانک اطّلاعاتی کوچک تشکیل دهید.
 •