مأخذ مورد مطالعه

فصل چهارم کتاب کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت با عنوان:

ترکیب و جستوجوی واژگان پژوهش

الگوی شبکه‌ای پژوهش در اینترنت عملگرها و ترکیب واژگان پژوهش

 

ره‌آوردها و اهداف یادگیری

  • عملگرهای رایج جستجو در پایگاههای اطّلاعاتی مختلف را بشناسید؛
  • به منظور توسعه دادن یا محدود کردن دامنه جستجو، از عملگرهای مختلف بهره ببرید؛
  • با ناوبری پیوندها در اینترنت آشنا شوید و آن را برای حصول به موضوع پژوهش به کار ببندید.
  • با ظرافتها و نکات مختلفِ بهینه کردن و نیز مدیریت اطّلاعات جستجو آشنا شوید و آنها را به کار ببرید؛

سؤالات کلیدی

  • عملگرهای بولی کدامند و فواید کاربرد آنها چیست؟
  • عملگرهای کوتاه‌سازی و جایگزینی کدامند و فواید کاربرد آنها چیست؟
  • عملگرهای اقترانی کدامند و فواید کاربرد آنها چیست؟
  • انواع محدودگرها و توسعه‌دهنده‌های جستجو را توضیح دهید.
  • ناوبری پیوندها در اینترنت به چه معنا و متضمن به‌کارگیری چه نکاتی است؟
  • نکات هوشمندانه تحقق یک جستجوی موفق کدامند؟

 

خلاصه بحث در این جلسه

در این جلسه، انواع عملگرهای بولی و اقترانی جهت ایجاد پیوند بین واژگان و عبارت‌های کلیدی مورد بررسی قرار می‌گیرند. از عملگرهای بولی به عملگر AND، OR، NOT، گیومه و پرانتزها، اشاره و برخی نقاط قوت و ضعف آنها در پژوهش‌های مدیریت شناسایی می‌شود. عملگرهای اقترانی، با اینکه زیادند اما پرکاربردترین آنها یعنی Within و Near در کنار عملگرهای کوتاه‌سازی و جایگزینها برای جستجو در بانکهای اطّلاعاتی بررسی می‌شوند. تنوع و انبوه اطّلاعات در اینترنت علاوه بر شناخت عملگرها، نیازمند بررسی و استفاده از توسعه‌دهنده‌ها و محدودگرهاست که در کنار آن باید جستجویی هوشمندانه در وب صورت پذیرد. سرانجام برخی نکات و تجربیات عملی که در جستجوی بهینه و اثربخش مفید هستند، بیان خواهد شد.

موضوعات مورد بحث

 

1. عملگرها

1-1. عملگرهای بولی

1-1-1. عملگر بولی AND

2-1-1. عملگر بولی OR

3-1-1. عملگر بولی NOT

4-1-1. پرانتزها

5-1-1. جستجوی عبارت

2-1. عملگرهای کوتاه‌سازی و جایگزینی

1-2-1. کوتاه‌سازی

2-2-1. جایگزین‌ها

3-1. عملگرهای اقترانی

1-3-1. عملگر اقترانی Within (W)

2-3-1. عملگر اقترانی Near (N)

3-3-1. عملگر اقترانی pre/#

4-3-1. عملگر اقترانی در گوگل


2. محدودگرها و توسعه‌دهنده‌ها


3. ناوبری یا پیگیری پیوندها

1-3. شناسایی پایگاههای مشابه و پیگیری پیوندهای آنها


4. عملگرها و دستورالعملهای اختصاصی ابزارهای جستجو


5. هوش و دقت عمل

1-5. طبقه‌بندی اطّلاعات و جلوگیری از خطای ادراکی

2-5. انتخاب واژگان متناسب

3-5. بهره‌برداری توأم از جویشگرها و پایگاههای اطّلاعاتی

4-5. استفاده همزمان از چند عملگر و واژگان مختلف

5-5. پالایش مستمر یافته‌های جستجو


تمرینهای فصل

1. دو عبارت زیر را با عملگر AND و علامت + در گوگل، جستجو و نتایج را با یکدیگر مقایسه کنید.

“Financial Management”, “Corporate Finance”

2.  شکل زیر، بخشی از جستوجوی پیشرفته گوگل را نشان میدهد، عملگرهای بولیِ  متناسب با هر یک از فیلدهای شماره‌گذاری‌شده را مشخص کنید.


کاربرد عملگرهای بولی در جستجوی پیشرفته گوگل

 3. کاربرد علامت ستاره در پایگاههای اطّلاعاتی و جویشگر گوگل چه تفاوتی با هم دارد؟

4. در قسمت جستجوی پیشرفته گوگل، عبارت زیر را با شرایط درخواست‌شده، جستجو کنید. به نظر شما اگر نتایج جستجو کم باشند، بهتر است ابتدا کدامیک از محدودگرها را حذف کرد؟

mixed methods در عنوان منبع باشد؛

تاریخ منبع مربوط به سال گذشته باشد؛

منبع، یک فایل پاورپوینت مربوط به یک دانشگاه باشد؛

زبان منبع، انگلیسی باشد؛

تعداد نتایج جویشگر، در هر صفحه 20 عدد باشد.

5.فرض کنید موضوع پژوهش شما، بحث روش‌های پژوهش ترکیبی ( آمیخته) «mixed methods» باشد و شما دنبال شناسایی راهبردهای پژوهش ترکیبی و پیشینه  این موضوع هستید. چه روشهایی را در ترکیب عبارت و واژگان با استفاده از عملگرها به کار می‌برید تا به یک جستوجوی جامع دست یابید؟

6.استفاده از عملگر NOT چه موقعی ضروری نیست؟

7.به نظر شما «از این شاخه به آن شاخه پریدن» در فضای وب به چه معناست؟ شما چگونه پژوهش خود را هدایت می‌کنید؟