بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب‌ها

تألیف کتاب مدیریت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادی، اسفندماه 1390، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام. ( کتاب شایسته تقدیر فصل زمستان 90). اطلاعات بیشتر

تألیف کتاب کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت جلد اول: راهبردهای جست‌وجو در پژوهش‌های مدیریت، بهار 1391، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام با همکاری مهدی ثنائی. اطلاعات بیشتر

تدریس

مدیریت استراتژیک

در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام گرایش‌های دولتی و بازرگانی

در مقطع کارشناسی دانشگاه علوم اقتصادی  در گرایش‌های مدیریت بیمه، مدیریت مالی و مدیریت گمرک

کاربرد کامپیوتر و اینترنت در مدیریت

در مقطع کارشناسی دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و دانشگاه علوم اقتصادی