3- ورود مآخذ از پایگاه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی به نرم‌افزار سیتاوی

امروزه در حوزه‌های مختلف علوم پایگاه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی بسیاری وجود دارند که اطلاعات کتابشناختی و متن مقالات و کتاب‌ها را نمایه می‌کنند. پایگاههای اطلاعاتی غنی‌ترین منبع برای مقالات و مجلات به شمار می‌روند و حتی پایگاه اطلاعاتی Proquest پایان‌نامه‌های دانشگاه‌های معتبر دنیا را به صورت تمام متن در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهند.

بنابراین پژوهشگران برای اینکه یک پژوهش جامع را انجام دهند لازم است که از منابع غنی این پایگاهها استفاده کنند. ورود اطلاعات مقالات به نرم‌افزار سیتاوی یکی از ضروری‌ترین نیازهای پژوهشی دانشجویان است. ورود کلید واژه‌ها و خلاصه مقالات به نرم‌افزار نیز شرایط را برای جستجوی بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر از نرم‌افزار فراهم می‌کند.

عمده‌ترین پایگاه‌های اطلاعاتی حوزه‌های مختلف که نحوه ورود اطلاعات آنها به سیتاوی آموزش داده خواهد شد عبارت است از:

 

ورود مآخذ از پایگاه‌های اطلاعاتی

 

آدرس وب سایت

پایگاه اطلاعاتی وایلی (کتاب و مقاله)

 لوگوی وایلی

http://onlinelibrary.wiley.com/

 پایگاه اطلاعاتی EBSCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورود مآخذ از پایگاه اطلاعاتی wiley

ورود مآخذ از پایگاه مقالات نورمگز (‌فارسی)

ورود مأخذ از پایگاه اطلاعاتی Ebsco

ورود مآخذ از پایگاه اطلاعاتی Proquest

ورود مآخذ از پایگاه اطلاعاتی Jstor

ورود مآخذ از پایگاه اطلاعاتی Science Direct

ورود مآخذ از پایگاه نمایه Scopus

ورود مآخذ از پایگاه نمایه ISI Web of Knowledge

 

 

          کارگاه قبلی                                   کارگاه بعدی