در پرس و جویی که ار همکاران داشتم. از ایشان پرسیدم که یکی از کتاب‌های خوب منابع انسانی را برایم معرفی کنند. ایشان بر خلاف کتاب‌هایی که بیشتر در بین ما رایج است گفتند که کتاب خوب مفید و ارزشمند است. در این صفحه شما به پاورپوینت این کتاب دسترسی خواهید داشت. 

 

تصویر کتاب بهلندر

Title: Managing Human Resources

Author: Bohlander, Snell ,Sherman

Publisher:South Western Publishing

Edition:13 edition (2004)

Language: English