مکاتب استراتژی

یکی از بیشترین جستجوها و ورود به وب سایت اینجانب درباره مکاتب استراتژی است. برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه کنید:

مقاله اول: گونه‌شناسی شکل‌گیری استراتژی در سازمان‌های دولتی فعال در عرصه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

مقاله: دوره 5، شماره 1بهار 1390، صفحه 99-124 اندیشه مدیریت راهبردی
نویسندگان
دکتر بهمن حاجی‌پور، ماجد ناجی