امروزه نرم‌افزارها، برخی از محاسبات و همچنین فعالیت‌های انسان‌ها را انجام می‌دهند؛ لذا در حوزه‌های مختلف گسترش یافته‌اند. در مدیریت استراتژیک که عمدتاً مبتنی بر فرایند است، برخی از این نرم افزارها وجود دارند که اتفاقاً هم برای یادگیری و هم برای بهره‌برداری مفید هستند.

یکی از بهترین نرم‌افزارها (‌که البته درباره طرح کسب و کار است) و بخشی از مدیریت استراتژیک را پوشش می دهد نرم افزار business plan pro است. برای اطلاعات بیشتر درباره این نرم‌افزار به وب سایت زیر مراجعه کنید:
http://www.paloalto.com/business_plan_software

یکی از انجمن‌های گفتگویی که مطلوب است در آن عضو شوید انجمن زیر است:

warez-bb.org