نرم افزار سیتاوی برای  مقاله‌نویسی، فیش‌برداری و مأخذ دهی مناسب است و به خوبی از فارسی نیز پشتیبانی می کند. این نرم‌افزار فرایند پژوهش را به طور کامل برای شما انجام می‌دهد. در این کارگاه همانطور که در ویدئو هم مشاهده  می‌شود به ارائه کلیاتی درباره نرم‌افزار پراخته می‌شود که عبارت است از:

1- نحوه نصب نرم‌افزار سیتاوی

در این بخش نحوه نصب نرم افزار سیتاوی بیان می‌شود. یکی از مهمترین منابع برای پژوهش بیشتر مراجعه به وب‌سایت این نرم‌افزار است که در آن اطلاعات مربوط به نرم‌افزار و نحوه دانلود آن وجود دارد.مدت زمان: 7 دقیقه 12 ثانیه